Intellectual Business Systems
+38 (050) 618-42-05
+38 (097) 827-09-27
Made in Ukraine
w
g
IBS Управління бізнесом

Основні можливості рішень на базі системи «IBS Управління бізнесом»Клацніть по пункту, що цікавить Вас, для переходу до детальнішого опису.

1.Ведення товарно-матеріального обліку в оптовій і роздрібній торгівлі

1.1.Ведення договірних відносин з контрагентами

1.2.Управління закупівлями товарів, матеріалів і послуг

1.3.Управління внутрішніми товарно-матеріальними потоками в межах підприємства

1.4.Управління оптовою реалізацією товарів

1.5.Управління ціновою політикою (довідники прайс-листів і категорій цін, документ "Переоцінка цін продажу")

1.6.Управління роздрібними продажами

1.7.Повноцінний мультивалютний облік

1.8.Аналітичний облік

1.9.Підтримка сучасного торгового обладнання

2.Фінансовий облік, взаєморозрахунки з контрагентами і працівниками

2.1.Облік руху безготівкових коштів на розрахункових рахунках організації

2.2.Облік руху готівкових коштів в касах організації

2.3.Облік взаєморозрахунків з контрагентами

2.4.Облік взаєморозрахунків з працівниками

2.5.Облік фінансових результатів в розрізі їх видів і центрів їх освіти

3.Облік виробництва

4.Засоби звітності та аналізу

5.Підтримка розподіленої структури бізнесу, обмін даними

6.Спеціальні можливості робочого місця касира

6.1.Гнучка настройка і потужна функціональність касового клієнта (робочого місця касира)

6.2.Розширені можливості по роботі з торговим обладнанням на робочому місці касира

6.3.Управління складними дисконтними та бонусними системами

7.Спеціальні можливості для ресторанів і кафе

8.Спеціальні можливості для аптек

9.Допоміжні інструменти та можливості

10.Додаткова інформація

1.  Ведення товарно-матеріального обліку в оптовій і роздрібній торгівлі

1.1.  Ведення договірних відносин з контрагентами

  • облік договорів (документ "Договір");
  • можливість прив'язки інших документів системи до договорів;
  • ведення обліку умов закупівель/постачання в розрізі договорів або контрагентів;
  • автоматичне врахування умов договору при створенні інших документів на підставі нього.

1.2.  Управління закупівлями товарів, матеріалів і послуг

  • детальна багаторівнева класифікація товарів і матеріалів (кількість груп класифікації товарів - до 9);
  • кількість одиниць виміру (видів упаковок, штрих-кодів) для кожного товару - не обмежено;
  • облік по партіях запасів, облік закупівельних цін і додаткових витрат на придбання з розрахунком собівартості кожної партії;
  • відстеження кінцевих термінів реалізації, робота з сертифікатами якості;
  • повна інформація про залишки і рух товарів на будь-якому складі на будь-який момент і проміжок часу з можливістю швидкої деталізації будь цифри;
  • кількість підтримуваних місць зберігання (складів) - не обмежено;
  • замовлення товарів і матеріалів у постачальників (документ "Замовлення постачальнику");
  • детальна класифікація контрагентів і їх підрозділів (кількість груп класифікації контрагентів - до 5);
  • автоматизована система формування заявок постачальникам, заснована на статистичному аналізі продажів;
  • прихід товарів, матеріалів і послуг з можливістю диференційованого обліку собівартості по різних статтях витрат і веденням повноцінного обліку по партіях (документи "Прихід товарів" і "Отримання послуг");
  • повернення товарів і матеріалів постачальнику з можливістю повернення за ціною, що відрізняється від закупівельної (документ "Повернення товарів постачальнику").

1.3.  Управління внутрішніми товарно-матеріальними потоками в межах підприємства

  • переміщення товарів і матеріалів між місцями зберігання (документ "Переміщення товарів");
  • переміщення товарів і матеріалів між внутрішніми організаціями (документ "Витрата товарів в облікових цінах");
  • автоматизована інвентаризація з можливістю оцінити її результат в кількісному і сумовому вираженні як в облікових цінах, так і в довільних цінах (ціна приходу, собівартість, ціна продажу) для визначення суми матеріальної відповідальності;
  • облік складських списань (документ "Витрата товарів в облікових цінах");
  • контроль поточних залишків і руху товарів (документ "Поточні залишки товарів", інструменти "Інформація про товар", "Баланс по товару").

1.4.  Управління оптовою реалізацією товарів

  • облік замовлень товарів і матеріалів від зовнішніх клієнтів і (або) внутрішніх підрозділів (документ "Замовлення від покупця");
  • прийом замовлень від клієнтів з можливістю обліку дефектури, контролем виконання замовлень і аналізом кількісних і сумових відхилень;
  • ведення вихідних рахунків з можливістю резервування товарів (документ "Вихідний рахунок");
  • реалізація товарів і послуг оптовим покупцям (документи "Витрата товарів", "Надання послуг", "Повернення товарів від покупця");
  • детальна класифікація оптових покупців і їх торгових точок за видами (магазин, кіоск і тому подібне), адміністративно-територіальним принципом;
  • закріплення за клієнтами і їх підрозділами менеджерів з можливістю аналізу обсягів продажів, заборгованості, прибутковості в розрізі менеджерів;
  • елементи транспортної логістики: формування транспортних маршрутів з прив'язкою до них клієнтів, автомобілів, водіїв;
  • інформація про продажі і отримані доходи в будь-яких розрізах (групи товарів, структурні підрозділи, періоди часу, клієнти, менеджери і т.д.) в режимі реального часу.

1.5.  Управління ціновою політикою (довідники прайс-листів і категорій цін, документ "Переоцінка цін продажу")

  • гнучка система ціноутворення (великий опт, опт, дрібний опт, облік цін виробника, контроль максимальної націнки, фіксовані ціни);
  • ведення декількох прайс-листів з поділом їх на категорії. Кількість прайс-листів - не обмежено;
  • управління націнками та цінами продажу як централізовано (з центрального офісу), так і незалежно на кожному магазині;
  • заведення цін в прайс-листах в будь-якій валюті;
  • зберігання історії змін роздрібних цін кожного товару;
  • завдання правил визначення прайс-листа для документа і позиції документа в розрізі організацій і документів. кількість правил - не обмежено;
  • можливість визначення прайс-листа за умовами договору або контрагента.

1.6.  Управління роздрібними продажами

  • облік реалізації товарів у роздріб зі збереженням детальної інформації по кожному продажу - номенклатура, форми оплати, знижки, карти клієнтів (документ "Роздрібний продаж товарів");
  • облік роздрібних повернень (документ "Повернення товарів з роздробу");
  • повна автоматизація робочого місця касира, що поєднує в собі простоту, зручність і можливість повного контролю за усіма його діями;
  • індивідуальна робота з VIP-клієнтами зі збором і аналізом інформації про кожного клієнта;
  • облік і аналіз продажів в розрізі підрозділів, товарів, покупців, продавців, менеджерів і т.д.;
  • інформація про виручку, доходи, зміні товарних залишків та цін в режимі реального часу.

1.7.  Повноцінний мультивалютний облік

  • реєстрація будь-якого документа системи в будь-якій валюті, яка присутня в Довіднику валют;
  • кількість валют і типів валют - не обмежено;
  • курси валют і історія їх зміни зберігаються в окремому довіднику, при чому для будь-якої пари валют можна вказати курс для обох напрямків перерахунку;
  • можливо зберігання кількох типів курсів валют - наприклад, внутрішній курс, курс НБУ, комерційний курс і т.д.;
  • можливо незалежне ведення історії курсів валют для різних внутрішніх організацій системи;
  • незважаючи на наявність курсів в довіднику, для кожного документу можуть бути задані специфічні значення курсу будь-якої валюти ("договірний" курс);
  • зберігання в документі прямого і зворотного курсів для перерахунку в ін. валюти;
  • автоматичний перерахунок сум при зміні валюти документа;
  • сума будь-якого документа системи гарантовано може бути перерахована в будь-яку з обов'язкових валют за допомогою одного з обов'язкових типів курсів;
  • в разі ведення системи оплат в розрізі документів існує можливість, поряд із зберіганням власного курсу в товарному і платіжному документі, вказати також курс даної оплати, за яким буде проводитися порівняння сум товарного і платіжного документа, якщо ці документи оформлені в різних валютах;
  • товарні залишки в облікових цінах (ціни приходу, ціни продажу, собівартість) можуть бути отримані в будь-якій з обов'язкових валют як по курсам на момент приходу кожної партії товарів (курси зберігаються для кожної партії), так і за поточним курсом.

1.8.  Аналітичний облік

  • можливість ведення в документах додаткової аналітики по довільних статтях аналітичного обліку. Кількість видів аналітики (ознак аналітичного обліку) для класифікації документів - до 9.

1.9.  Підтримка сучасного торгового обладнання

  • POS-системи;
  • фіскальні реєстратори;
  • чекодрукуючі ваги;
  • сканери штрих-кодів;
  • пристрої для читання магнітних карт;
  • принтери для друку штрих-кодів;
  • «кухонні» принтери.

2.  Фінансовий облік, взаєморозрахунки з контрагентами і працівниками

2.1.  Облік руху безготівкових коштів на розрахункових рахунках організації

  • документи "Прихід на розрахунковий рахунок", "Витрата з розрахункового рахунку";
  • можливість ведення обліку по довільній кількості розрахункових рахунків з різними або однаковими валютами;
  • зберігання інформації про банківські реквізити кожного контрагента з можливістю наявності у контрагента довільної кількості розрахункових рахунків;
  • можливість автоматичного імпорту банківських виписок з системи "Клієнт-банк".

2.2.  Облік руху готівкових коштів в касах організації

  • документи "Прихід в касу", "Витрата з каси";
  • можливість ведення обліку по декількох різних касах з різними або однаковими валютами в межах однієї організації;
  • незалежний облік готівки в касі РРО (для роздрібних об'єктів);
  • відстеження різновидів руху готівки (співробітник, контрагент, розрахунковий рахунок, інше).

2.3.  Облік взаєморозрахунків з контрагентами

  • можливість ведення взаєморозрахунків з кожним контрагентом в розрізі договорів, в розрізі окремих видів взаєморозрахунків (наприклад, розрахунки з постачальниками, розрахунки з покупцями і т.д.), або в цілому без деталізації;
  • можливість ведення оплат в розрізі документів з можливістю часткової оплати і зв'язуванням документів за принципом "багато до багатьох" - наприклад, одна видаткова накладна часткового закривається кількома платежами через банк, через касу і частковим поверненням, в той же час кожен банківський платіж частково або повністю закриває кілька видаткових накладних;
  • можливість управляти впливом на взаєморозрахунки більшості товарних або фінансових документів;
  • можливість коригування заборгованості на довільну суму без впливу на рух і залишки товарів і грошових коштів (документ "Коригування заборгованості по контрагенту").

2.4.  Облік взаєморозрахунків з працівниками

  • можливість ведення взаєморозрахунків з кожним співробітником в розрізі окремих видів взаєморозрахунків (наприклад, розрахунки по зарплаті, розрахунки з підзвітними особами і т.д.), або в цілому без деталізації;
  • можливість нарахування зарплати в розрізі видів нарахувань і утримання грошей з співробітників в розрізі видів утримань (документ "Нарахування зарплати", Довідник видів виплат);
  • видача грошей підзвітним особам і авансові звіти (документ "Авансовий звіт");
  • можливість управляти впливом на взаєморозрахунки більшості документів;
  • можливість коригування заборгованості на довільну суму без впливу на рух і залишки товарів і грошових коштів (документ "Коригування заборгованості по співробітнику").

2.5.  Облік фінансових результатів в розрізі їх видів і центрів їх утворення

  • довідник видів фінансових результатів з можливістю детальної їх класифікації і групування;
  • довідник центрів обліку фінансових результатів з можливістю детальної їх класифікації та групування;
  • можливість управляти впливом на фінансовий результат більшості документів системи (товарні та фінансові документи, виробництво, зарплата і т.д.).

3.  Облік виробництва

  • Детальний довідник сировини, матеріалів і готової продукції з багаторівневою класифікацією.
  • Повний внутрішній складський облік залишків і руху сировини, незавершеної і готової продукції. Партіонний облік матеріалів і сировини.
  • Аналіз потреби в матеріалах і сировині, планування закупівель. Засоби контролю виконання замовлень по сировині і готовій продукції.
  • Планування в розрізі будь-яких періодів (короткострокове, середньо- і довгострокове):
    • автоматичний розрахунок планових витрат сировини і матеріалів на підставі нормативів по кожній виробничій операції,
    • розрахунок планової собівартості готової продукції.
  • Калькуляційні (технологічні) карти на кожну виробничу операцію:
    • установка нормативних показників витрати сировини, виходу готової продукції і допустимих відхилень,
    • можливість внесення альтернативних компонентів,
    • зберігання історії зміни рецептури (складу),
    • облік додаткових витрат на виробництво готової продукції (зарплата, електроенергія, амортизація обладнання і т.п.).
  • Можливість введення даних в документ як за кількістю виробничих циклів, так і за кількістю витраченого сировини або виробленої готової продукції.
  • Автоматичне заповнення даних про витрату сировини і матеріалів за нормативами з можливістю коригування значень за фактом.
  • Автоматичний розрахунок фактичної собівартості готової продукції, порівняння її з плановою.
  • Майстер автоматичного виробництва готової продукції та напівфабрикатів (реєстрації документів Виробництво) за результатами продажів за період:
    • можливість коригування витрати сировини по факту,
    • автоматичний розрахунок собівартості,
    • автоматичне виробництво напівфабрикатів з необмеженою вкладеністю,
    • автоматичне створення партій і пересписання продажів.
  • Повна інформація про залишки та рух сировини, матеріалів і готової продукції на будь-який момент і проміжок часу з можливістю швидкої деталізації будь цифри.
  • Облік ветеринарних посвідчень, посвідчень якості на кожну партію сировини або готової продукції.
  • Отримання специфічної звітності (звіт по виробництву, звіт по сировині і матеріалам, звіт по пакувальних матеріалів і т.п.).

4.  Засоби звітності та аналізу

  • Отримання стандартних друкарських форм для будь-яких документів.
  • Вбудований конструктор друкованих форм. Кількість друкованих форм за одним документом - не обмежено.
  • Універсальний засіб побудови аналітичних звітів на основі OLAP-технологій:
    • створення звітів довільної складності без спеціальних навичок програмування,
    • створення звітів в будь-яких розрізах (аж до деталізації за товарними позиціями чека або іншого документа),
    • консолідовані звіти,
    • звіти з використанням декількох баз даних,
    • статичні звіти (друковані форми),
    • можливість інтегрування звітів з елементами управління системою,
    • зручне представлення результатів виконання звіту з можливістю зміни його конфігурації без повторної вибірки даних,
    • побудова графіків і діаграм за звітними даними.

5.  Підтримка розподіленої структури бізнесу, обмін даними

  • Підтримка різних варіантів розподілу повноважень між об'єктами мережі - від моделі повністю самостійних підприємств до моделі віддалених торгових точок, які здійснюють лише операції продажу з обміном даними в режимі реального часу.
  • Можливість автоматизації мережі об'єктів, що відносяться до різних напрямків господарської діяльності (дистрибуції, оптової та роздрібної торгівлі продуктовими і не продуктовими товарами та медикаментами, ресторанного бізнесу, виробництва, сфери послуг та ін.) з єдиною дисконтної та бонусною системою у всій мережі, єдиною базою даних клієнтів, отриманням інформації з точок в центральному офісі в режимі реального часу, побудова звітів в розрізі видів бізнесу, товарів, груп і т.д.
  • Інформація про залишки і ціни в магазині, на складах і в інших магазинах мережі на робочому місці касира.
  • Аналіз продажів в будь-яких розрізах (товари та їх групи, клієнти, робочі місця і т.д.) як по всій мережі в цілому, так і по кожному магазину окремо.
  • Імпорт-експорт електронних документів в будь-яких форматах (MMO, CSV, XML та ін.).

6.  Спеціальні можливості робочого місця касира

6.1.  Гнучка настройка і потужна функціональність касового клієнта (робочого місця касира)

  • налаштування доступності і видимості усіх полів області введення і табличної частини чека в розрізі робочих місць дозволяє диференційовано дозволяти або забороняти перегляд або зміну тих або інших атрибутів кожної позиції чека;
  • гнучка система налаштування прав доступу на основні операції в розрізі касирів з використанням індивідуальних паролів, а також паролів адміністраторів;
  • можливість блокування робочого місця;
  • можливість виходу з касового клієнта з повним збереженням всієї інформації поточного сеансу роботи (відкриті чеки, додані до неї дисконтні карти і т.д.);
  • додавання товарів в чек по штрих-коду, коду або найменуванню товару;
  • створення поворотних чеків з можливістю різних способів їх проведення по фіскальній пам'яті ЭККА;
  • простий і розширений варіант діалогу закриття чека, який акцентує увагу касира на найбільш важливих атрибутах (сума до оплати, сума клієнта, здача), і в той же час дозволяє отримати повну інформацію про знижки за цим чеком, дисконтних або бонусних картах;
  • можливість часткового закриття чека різними формами оплати (готівка, безготівковий розрахунок, бонусна карта, внутрішня кредитна карта) з виділенням суми доплати готівкою і суми здачі;
  • можливість додавання в чек інформації про клієнта, дисконтні, бонусні і інші карти, інформації про продавця-консультанта або менеджера в єдиному діалоговому вікні;
  • реалізація товару в різних видах упаковки (коробки, блістери);
  • реєстрація роздрібних відмов;
  • вбудована коротка довідка по основним функціям і комбінаціям клавіш, доступним на робочому місці касира;
  • одночасна робота з декількома чеками (відкладені чеки) з можливістю обслуговування наступного покупця під час складання медикаментів попередньому;
  • повне відновлення втраченого сеансу роботи в разі аварійного завершення поточного сеансу при повторному запуску IBS Касовий клієнт;
  • усі операції з даними робляться за транзакційним принципом, тобто будь-яка операція, – наприклад, закриття чека в БД, або буде повністю успішно проведене, або не буде проведене зовсім, що виключає появу некоректних даних.

6.2.  Розширені можливості по роботі з торговим обладнанням на робочому місці касира

  • можливість роботи з фіскальним реєстратором або без нього;
  • можливість друку довільної кількості документів на звичайний принтер одночасно з друком фіскального чека або замість нього;
  • довільне налаштування зовнішнього вигляду чека, способу відображення товарних позицій, сум, знижок в цілому по чеку або по позиції;
  • динамічна зміна зовнішнього вигляду чека залежно від тих або інших його атрибутів (додана карта клієнта, набір товарів в чеку, діючі знижки або акції);
  • можливість виконувати службові операції з касовим апаратом (внесення та винесення грошей, друк X-звіту та Z-звіту) без виходу з касового клієнта в будь-який момент часу будь-яку кількість разів на добу;
  • можливість управляти способами проведення по фіскальній пам'яті тих або інших операцій залежно від технічних особливостей фіскального реєстратора і бажання Замовника (наприклад, поворотні чеки можуть проводитися як повернення, або як службові винесення грошей, або не проводитися взагалі);
  • ефективні алгоритми обчислення сум і розподілу знижок, що дозволяють домогтися повного збігу суми реалізації у фіскальній пам'яті та в базі даних;
  • можливість інтеграції з системами відеоспостереження;
  • можливість поділу чека з частковою печаткою на фіскальний реєстратор і нефіскальний принтер (наприклад, для одночасної торгівлі алкоголем та іншими товарами на одному робочому місці).

6.3.  Управління складними дисконтними та бонусними системами

  • можливість автоматичного надання знижки в залежності від різних параметрів чека (дата і час, номер, сума, групи товарів, покупець і т.д.);
  • підтримка накопичувальних і не накопичувальних знижок, пов'язаних з дисконтними картами;
  • можливість реалізації різних видів бонусних систем;
  • можливість оплати чека за допомогою подарункових сертифікатів;
  • можливість оплати за допомогою внутрішніх платіжних систем, в тому числі в кредит.

7.  Спеціальні можливості для ресторанів і кафе

  • Можливість використання графічного інтерфейсу, орієнтованого на роботу з touch-screen моніторами, що забезпечує максимальну простоту і продуктивність праці офіціантів і касирів.
  • Карта залу/залів зі столиками з ознаками зайнятості кожного столика.
  • Прив'язка офіціантів до столиків (хто які столики має право обслуговувати).
  • Можливість об'єднувати рахунки (наприклад, одна людина оплачує свій рахунок і рахунок сусіднього столика).
  • Можливість розділяти рахунки (наприклад, в компанії, що сиділа за столиком, хтось хоче сплатити свій рахунок окремо).
  • Довільна передача чеків/рахунків між різними столиками/офіціантами.
  • Автоматичний друк заявки на довільну кількість принтерів в бар, кухню і т.д. з розбивкою номенклатури (тобто, на алкоголь автоматично йде на бар, все інше - на кухню).
  • Контроль зміни замовлених на кухню позицій з друком чека відміни на кухню.
  • Друк модифікаторів до кожної позиції (т.зв. "індивідуальні побажання клієнта": "з цукром/без цукру", "почекати півгодини", "подати гарячим" і т.п.).
  • Контроль статусів рахунку (роздрукований/не роздрукований, замовлений на кухню/не замовлений) і можливість управління дозволеними діями з рахунком залежно від цих статусів (напр., заборонити редагування рахунку, якщо клієнтові вже видано рахунок і т.п.).
  • Можливість розділення чека при його друку (при закритті) на фіскальну і нефіскальну частині з друком фіскальної частини на фіскальному реєстраторові (касовому апараті).
  • Гнучка система розподілу повноважень між офіціантами і адміністраторами з окремим інтерфейсом для роботи адміністратора (зокрема, адміністратор має можливість переглядати чеки від всіх офіціантів і виконувати з ними різні дії, як-то закриття та ін.).

8.  Спеціальні можливості для аптек

  • Детальна класифікація медикаментів з можливістю зберігання міжнародного класифікатора, інформації про діючу речовину, групах взаємозамінності медикаментів тощо.
  • Серійний облік медикаментів з відстеженням кінцевих термінів реалізації, веденням "чорних списків" фальсифікованих і неякісних серій, робота з сертифікатами якості.
  • Інтеграція з довідково-пошуковими системами (МОРІОН, LIKIS).
  • Оптимізоване під аптеку робоче місце продавця з можливістю перегляду інформації про залишки і ціни товарів в аптеці і інших аптеках аптечної мережі, можливістю фіксації відмов.
  • Відстеження інформації про продажі в розрізі лікарів (при роботі з рецептами) і лікарень.
  • Фіксація і аналіз реалізації в розрізі страхових компаній.

9.  Допоміжні інструменти та можливості

  • Автоматична нумерація документів.
  • Установка комбінованого фільтра по будь-якій кількості полів документа/довідника.
  • Сортування даних у будь-якому порядку по будь-якій кількості вибраних полів.
  • Робота з документами в заданому періоді. Відкриті періоди в розрізі вузлів обліку, облікових записів і документів.
  • Установка періоду перегляду документів в розрізі типів документів.
  • Автоматичне створення документів за допомогою Майстрів копіювання (новий документ на підставі обраного, з заповненням товарної частини і копіювання вибраних атрибутів).
  • Кількість методів вибору партії при списанні - 12.
  • Кількість методів вибору партії при поверненні товарів постачальнику - 13.
  • Кількість методів вибору партії при поверненні товарів з роздрібної торгівлі - 16.
  • Майстер пересписання партій товару.
  • Майстер перерахунку поточних залишків товарів.
  • Захист даних від несанкціонованого доступу. Призначення прав доступу на об'єкти бази даних (таблиці, процедури, функції), об'єкти конфігурації (додатки, документи, друковані форми). Обмеження доступу користувача до фірм, місць зберігання, прайс-листів.
  • Реєстрація дій користувача (створення, зміна документів і т.п.) і системних подій.

10.  Додаткова інформація

Приведений вище перелік надає тільки загальні відомості про можливості системи і є неповним. Установка, налаштування і розширення функціональності Вашої системи можливі на основі Договору впровадження або Договору на послуги сервісного супроводу. Для з'ясування будь-яких питань, пов'язаних з впровадженням і підтримкою системи "IBS Управління бізнесом", Ви можете зв'язатися з нами по електронній пошті або звернутися в офіс компанії.