Intellectual Business Systems
+38 (050) 618-42-05
+38 (097) 827-09-27
Made in Ukraine
w
g
IBS Управління бізнесом

Базова обліково-аналітична система для рішень IBS

Всі рішення IBS для бізнесу та торгівлі створені на основі базової конфігурації обліково-аналітичної системи — «IBS Управління бізнесом».

Базова система розроблена нашою компанією і представляє собою єдину інтегровану автоматизовану систему обліку, планування та управління широким спектром господарської діяльності підприємств.

Всі програмні продукти (прикладні рішення), що розробляються в рамках розвитку базовій конфігурації системи мають спільну торгову назву — Інтелектуальні бізнес-системи (intellectual business systems, IBS).

Перша версія «IBS Управління бізнесом» була розроблена в 2005 році, і з тих пір безперервно модернізується і розвивається.

 

Призначення

Система призначена для автоматизації діяльності торгових компаній, підприємств сфери обслуговування, а також виробничих підприємств з нескладними технологічними процесами виробництва, і орієнтована в першу чергу на автоматизацію середнього і малого бізнесу.

Система призначена для автоматизації управління бізнес-процесами в наступних областях господарської діяльності:

 • ведення товарно-матеріального обліку в оптовій і роздрібній торгівлі
 • управління виробництвом
 • облік готівкових та безготівкових фінансових потоків
 • планування фінансових результатів
 • автоматизація роздрібних продажів
 • отримання економічної і аналітичної звітності та аналіз інформації

Див. докладніше про можливості системи IBS   

Об'єкти автоматизації

Об'єкти автоматизації, на яких може використовуватися система:

 • склади
 • магазини
 • супермаркети
 • роздрібні і оптові торговельні мережі
 • будь-які торгові точки з встановленим торговим обладнанням (касовими апаратами, сканерами штрих-кодів, ваговим обладнанням і т.д.)
 • аптеки (роздрібний продаж)
 • аптечні склади (оптовий продаж)
 • аптечні мережі
 • ресторани, кафе, підприємства громадського харчування (їдальні і т.п.)
 • мережі ресторанів і закладів швидкого харчування (бістро, піцерій і т.п.)
 • виробничі підприємства (цехи) з нескладними технологічними процесами виробництва (кулінарія, цех з розбирання м'яса і т.п.).

 

Базові модулі та компоненти

Система «IBS Управління бізнесом» складається з ряду компонентів, кожен з яких відповідає за вирішення певного кола завдань. Які з них будуть встановлені на той чи інший об'єкт - залежить від вимог, що пред'являються до системи, складності обліку, характеру бізнес-процесів в організації та ін.

функціонально компоненти «IBS Управління бізнесом» можна розділити на кілька груп:

 • Front-office
 • Back-office
 • Інструменти для адміністратора
 • Компоненти розробника

 

Front-office

«Фронт-офіс» — це сукупність програмних компонентів, призначених для автоматизації обліку бізнес-процесів, що відбуваються безпосередньо при взаємодії з покупцем. Інакше кажучи, це ті програми, які знаходяться «на передній лінії» компанії при її роботі з клієнтами (на робочих місцях касирів, операторів, офіціантів, барменів та ін.):

 • «IBS Касовий клієнт» — додаток для автоматизації робочого місця касира/оператора на торговельних підприємствах будь-яких форматів (магазинах, супермаркетах, аптеках, бутіках, оптових і дрібнооптових складах, базах та ін.).
 • «IBS Fast Food» — додаток для автоматизації робочих місць персоналу закладів швидкого харчування, тобто програма для барменів, офіціантів, адміністраторів торгового залу тощо. Поставляється як складова частина однойменного рішення.
 • «IBS Ресторан» — варіант АРМ (автоматизованого робочого місця) для закладів харчування з класичною формою обслуговування (ресторани, кафе). аналогічно з додатком «IBS Fast Food», поставляється в складі відповідного рішення для обліку в ресторанному бізнесі.

 

Back-office

«Бек-офіс» — це та частина облікової системи, яка прихована від клієнтів і призначена для ведення внутрішнього обліку і аналізу всіх активів і пасивів компанії:

 • Облік. Це завдання покладене на основний додаток системи — «IBS Управління бізнесом». Воно забезпечує повноцінне ведення обліку ресурсів підприємства і, в свою чергу, складається з декількох компонентів. Ці компоненти не виділені в окремі додатки, а є набором відповідних функціональних елементів (довідників, документів, друкованих форм, майстрів та ін.) В складі єдиного цілого:
  • «IBS Торгівля» — товарно-матеріальний облік в оптовій і роздрібній торгівлі.
  • «IBS Виробництво» — автоматизація виробничого обліку.
  • «IBS Банк і каса» — облік прибутково-видаткових операцій за розрахунковими рахунками і по касі організації.
  • «IBS Бюджетування» — планування доходів і витрат організації на майбутні періоди з подальшим порівнянням їх з фактичними показниками.
 • Аналіз. Для обробки накопичених даних, отримання інтерактивних звітів по діяльності організації, виявлення довготривалих залежностей попиту від різних чинників, що впливають на нього, і виконання багатьох інших завдань служить самостійна аналітична система «IBS Аналіз», реалізована за технологією OLAP. Вона може використовуватися як у складі нашої облікового системи, так і як незалежний аналітичний засіб з інформаційними базами будь-яких облікових систем.

 

Інструменти для адміністратора

Службові програми, необхідні для супроводу, адміністрування та технічного обслуговування системи:

 • «IBS Управління доступом» — програма для створення / видалення / зміни користувачів і груп та призначення для них прав доступу на різні об'єкти бази даних і компоненти системи.
 • «IBS Менеджер ліцензій» — програма для роботи з ліцензіями (створення запитів на отримання ліцензії та імпорт отриманих у відповідь даних).
 • «IBS Зміна пароля» — засіб для самостійної зміни користувачем пароля на вхід в систему.

 

Компоненти розробника

Інструменти, що дозволяють фахівцям клієнта, відповідно до принципу відкритої архітектури, самостійно вносити зміни в стандартну конфігурацію або створювати власну:

 • «IBS Конструктор баз даних» — повноцінна система проектування структури бази даних, яка об'єднує фізичне і логічне проектування і зв'язує створювані фізичні об'єкти бази даних з логічними компонентами системи (документи, довідники і т.п.).
 • «IBS Дизайнер екранних форм» — візуальне середовище розробки, що дозволяє створювати екранні форми документів, довідників та інших елементів інтерфейсу, а також реалізовувати логіку їх роботи з використанням Delphi Script, Visual Basic Script, Java Script, Perl Script, Python Script.